หมวดตู้ยืนกระจก 4 ด้าน
ต่อหน้า
1 รายการ

ตู้ยืนกระจก 4 ด้าน

Sku: SAG-0783
ขนาดความจุ 2.76 คิว
อุณหภูมิ +2 ถึง +12 °C
กว้าง 42.8 ลึก 38.6 สูง 96 ซม.

  

ตู้แช่ตู้แช่
ตู้ยืนกระจก 4 ด้าน
Quick View

ตู้ยืนกระจก 4 ด้าน

Sku: SAG-0783
ขนาดความจุ 2.76 คิว
อุณหภูมิ +2 ถึง +12 °C
กว้าง 42.8 ลึก 38.6 สูง 96 ซม.

  

ต่อหน้า
1 รายการ
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.