หมวดตู้ยืนกระจก 4 ด้าน
ต่อหน้า
3 รายการ

ตู้ยืนกระจก 4 ด้าน

Sku: SAG-0583
ขนาดความจุ 2.05 คิว
อุณหภูมิ +2 ถึง +12 °C
กว้าง 42.8 ลึก 38.6 สูง 81 ซม.

  

ตู้แช่ตู้แช่
ตู้ยืนกระจก 4 ด้าน
Quick View

ตู้ยืนกระจก 4 ด้าน

Sku: SAG-0583
ขนาดความจุ 2.05 คิว
อุณหภูมิ +2 ถึง +12 °C
กว้าง 42.8 ลึก 38.6 สูง 81 ซม.

  

ตู้ยืนกระจก 4 ด้าน

Sku: SAG-0783
ขนาดความจุ 2.76 คิว
อุณหภูมิ +2 ถึง +12 °C
กว้าง 42.8 ลึก 38.6 สูง 96 ซม.

  

ตู้แช่ตู้แช่
ตู้ยืนกระจก 4 ด้าน
Quick View

ตู้ยืนกระจก 4 ด้าน

Sku: SAG-0783
ขนาดความจุ 2.76 คิว
อุณหภูมิ +2 ถึง +12 °C
กว้าง 42.8 ลึก 38.6 สูง 96 ซม.

  

ตู้ยืนกระจก 4 ด้าน

Sku: SAG-0983
ขนาดความจุ 3.46 คิว
อุณหภูมิ +2 ถึง +12 °C
กว้าง 42.8 ลึก 38.6 สูง 111 ซม.

  

ตู้แช่ตู้แช่
ตู้ยืนกระจก 4 ด้าน
Quick View

ตู้ยืนกระจก 4 ด้าน

Sku: SAG-0983
ขนาดความจุ 3.46 คิว
อุณหภูมิ +2 ถึง +12 °C
กว้าง 42.8 ลึก 38.6 สูง 111 ซม.

  

ต่อหน้า
3 รายการ
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.