ต่อหน้า
7 รายการ

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก

Sku: SKK-0707Z
ขนาดความจุ 11.3 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +12 °C
กว้าง 70 ลึก 73 สูง 132.5 ซม.

  

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก
ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก
Quick View

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก

Sku: SKK-0707Z
ขนาดความจุ 11.3 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +12 °C
กว้าง 70 ลึก 73 สูง 132.5 ซม.

  

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก

Sku: SKK-0907Z
ขนาดความจุ 14 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +12 °C
กว้าง 90 ลึก 73 สูง 132.5 ซม.

  

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก
ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก
Quick View

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก

Sku: SKK-0907Z
ขนาดความจุ 14 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +12 °C
กว้าง 90 ลึก 73 สูง 132.5 ซม.

  

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก

Sku: SKK-1207Z
ขนาดความจุ 18 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +12 °C
กว้าง 120 ลึก 73 สูง 132.5 ซม.

  

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก
ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก
Quick View

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก

Sku: SKK-1207Z
ขนาดความจุ 18 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +12 °C
กว้าง 120 ลึก 73 สูง 132.5 ซม.

  

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก

Sku: SKK-1507Z
ขนาดความจุ 22 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +12 °C
กว้าง 150 ลึก 73 สูง 132.5 ซม.

  

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก
ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก
Quick View

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก

Sku: SKK-1507Z
ขนาดความจุ 22 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +12 °C
กว้าง 150 ลึก 73 สูง 132.5 ซม.

  

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก ขอบเหลื่ยม

Sku: SKS-0907Z
ขนาดความจุ 15 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +12 °C
กว้าง 90 ลึก 73 สูง 132 ซม.

  

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก
ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก ขอบเหลื่ยม
Quick View

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก ขอบเหลื่ยม

Sku: SKS-0907Z
ขนาดความจุ 15 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +12 °C
กว้าง 90 ลึก 73 สูง 132 ซม.

  

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก ขอบเหลื่ยม

Sku: SKS-1207Z
ขนาดความจุ 21 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +12 °C
กว้าง 120 ลึก 73 สูง 132 ซม.

  

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก
ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก ขอบเหลื่ยม
Quick View

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก ขอบเหลื่ยม

Sku: SKS-1207Z
ขนาดความจุ 21 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +12 °C
กว้าง 120 ลึก 73 สูง 132 ซม.

  

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก ขอบเหลื่ยม

Sku: SKS-1507Z
ขนาดความจุ 26 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +12 °C
กว้าง 150 ลึก 73 สูง 132 ซม.

  

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก
ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก ขอบเหลื่ยม
Quick View

ตู้แช่เค้ก / ตู้โชว์เค้ก ขอบเหลื่ยม

Sku: SKS-1507Z
ขนาดความจุ 26 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +12 °C
กว้าง 150 ลึก 73 สูง 132 ซม.

  

ต่อหน้า
7 รายการ
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.