หมวดตู้แช่แข็งแนวนอน บานกระจก
ต่อหน้า
รายการ 1 ถึง 12 ของ 15 ทั้งหมด
1 2

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง

Sku: SNC-0145
ขนาดความจุ 5.18 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 61.5 ลึก 69 สูง 83 ซม.

  

ตู้แช่
ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง

Sku: SNC-0145
ขนาดความจุ 5.18 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 61.5 ลึก 69 สูง 83 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง

Sku: SNC-0285
ขนาดความจุ 9.54 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 105 ลึก 69 สูง 92 ซม.

  

ตู้แช่ บานเลื่อน
ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง

Sku: SNC-0285
ขนาดความจุ 9.54 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 105 ลึก 69 สูง 92 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง

Sku: SNC-0355
ขนาดความจุ 11.66 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 122.5 ลึก 69 สูง 92 ซม.

  

ตู้แช่ บานเลื่อน
ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง

Sku: SNC-0355
ขนาดความจุ 11.66 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 122.5 ลึก 69 สูง 92 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง

Sku: SNC-0435
ขนาดความจุ 14.84 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 149.5 ลึก 69 สูง 92 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง

Sku: SNC-0435
ขนาดความจุ 14.84 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 149.5 ลึก 69 สูง 92 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง

Sku: SNC-0515
ขนาดความจุ 18.37 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 162 ลึก 69 สูง 92 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง

Sku: SNC-0515
ขนาดความจุ 18.37 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 162 ลึก 69 สูง 92 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง

Sku: SNF-0325
ขนาดความจุ 11.3 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 105 ลึก 69.5 สูง 86 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง

Sku: SNF-0325
ขนาดความจุ 11.3 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 105 ลึก 69.5 สูง 86 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง

Sku: SNF-0405
ขนาดความจุ 14.13 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 127 ลึก 69.5 สูง 86 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง

Sku: SNF-0405
ขนาดความจุ 14.13 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 127 ลึก 69.5 สูง 86 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง

Sku: SNF-0505
ขนาดความจุ 17.66 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 154 ลึก 69.5 สูง 86 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง

Sku: SNF-0505
ขนาดความจุ 17.66 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 154 ลึก 69.5 สูง 86 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง

Sku: SNF-0605
ขนาดความจุ 21.2 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 181 ลึก 69.5 สูง 86 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนโค้ง

Sku: SNF-0605
ขนาดความจุ 21.2 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 181 ลึก 69.5 สูง 86 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนตรง

Sku: SNG-0105
ขนาดความจุ 3.5 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -22 °C
กว้าง 60 ลึก 52.2 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนตรง
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนตรง

Sku: SNG-0105
ขนาดความจุ 3.5 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -22 °C
กว้าง 60 ลึก 52.2 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนตรง

Sku: SNG-0225
ขนาดความจุ 7 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -22 °C
กว้าง 93.4 ลึก 57.4 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนตรง
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนตรง

Sku: SNG-0225
ขนาดความจุ 7 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -22 °C
กว้าง 93.4 ลึก 57.4 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนตรง

Sku: SNG-0325
ขนาดความจุ 10.6 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -22 °C
กว้าง 101.5 ลึก 69.4 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนตรง
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝากระจกบานเลื่อนตรง

Sku: SNG-0325
ขนาดความจุ 10.6 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -22 °C
กว้าง 101.5 ลึก 69.4 สูง 85 ซม.

  

ต่อหน้า
รายการ 1 ถึง 12 ของ 15 ทั้งหมด
1 2
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.