หลักการออกแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่

หลักการออกแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่

       เพื่อที่จะออกแบบร้านค้าปลีกให้ประสบความสำเร็จ นักออกแบบจะต้องมีความเข้าใจ พฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีกระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างไรในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นกระบวนการส่วนบุคคลในการตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการ อะไร ที่ไหน อย่างไร จากใคร พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคจึงเป็นปรากฎการณ์ที่มีความซับซ้อนหลายมิติ และมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหลายปัจจัย

>> คลิก เพื่ออ่านบทความเพิ่มเติมทั้งหมด...<<

พาโนแกรม
การวางผังแบบตาราง
ภาพตัวอย่าง  การใช้พลาโนแกรมในการจัดเรียงสินค้า ภาพตัวอย่าง  การวางผังแบบกริด หรือแบบตารางในซุปเปอร์มาร์เก็ต

« กลับ