ขั้นตอนเปิดร้านค้าปลีก

ขั้นตอนเปิดร้านค้าปลีก หลายคนที่ต้องการหาอาชีพเสริมหรือต้องการเป็นเจ้าของกิจการค้าขาย แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นกิจการค้าปลีกอย่างไร หลายๆคนคงคิดว่าหาสถานที่แล้วซื้อของมาขายก็จบ แต่จริงๆ แล้วการบริหารร้านค้ายังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย ก่อนที่จะเปิดร้านค้าปลีกควรศึกษาปัญหาต่างๆและหาทางออกเตรียมไว้เพื่อลดปัญหาและป้องกันการติดขัดของกิจการ

ขั้นตอนเปิดร้านค้าปลีก

1. การเลือกทำเลที่ตั้งและการเลือกสินค้านำมาจำหน่าย ทำเลในการเปิดร้านหากเป็นการเช่าสถานที่สามารถนำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ และการเลือกสินค้าบางประเภทจะต้องมีการเสียภาษีแยกออกไปต่างหาก

2. การขอใบอนุญาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขอรับใบอนุญาตที่สำคัญสำหรับร้านค้าปลีกขนาดเล็ก/ร้านโชห่วย การจดทะเบียนพาณิชย์ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การขอใบอนุญาตจำหน่ายสุราและแอลกอฮอล์ และใบอนุญาติจำหน่ายยาเส้นหรือยาสูบ จะมีกดหมายควบคุมเอาไว้

3. การใช้ ระบบขายปลีกส่ง(Retail Point of sale) สำหรับใช้ในการบริการร้านค้า ในเรื่องของกำไรขาดทุน การบริการคลังสินค้า การบริหารควบคุมพนักงาน จะทำให้การจัดการร้านค้าปลีกได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนเปิดร้านค้าปลีก เมื่อดำเนินการเปิดร้านค้าเรียบร้อยแล้ว ควรมีการตรวจสอบมาตรฐานของร้านค้าและสร้างนิสัยของพนักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และควรมีการกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อให้เกิดการซื้อต่อเนื่องและการกลับมาซื้อซ้ำจะเป็นการกระตุ้นกำไรให้เกิดต่อเนื่องและทำให้ร้านค้ามีเงินและสินค้าหมุนเวียนไปเรื่อยๆ นอกจากนี้การเปิดร้านค้าปลีกจะอาศัยความสัมพันธ์กับสังคมในชุมชน ควรมีกิจกรรม เพื่อชุมชมจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์และเป็นการโฆษณาร้านค้าไปในตัว

ที่มา : https://itthaitalk.wordpress.com

« กลับ