ทำโฆษณาในร้านอย่างไรให้ขายดี


ทำโฆษณาในร้านอย่างไรให้ขายดี

ถ้าหากว่าอยากให้ร้านค้าของเราขายดีๆ แน่นอนว่าต้องมีเรื่องของโฆษณาส่งเสริมการขายมาเกี่ยวข้อง ซึ่งสื่อโฆษณาส่งเสริมการขายจะทำให้ลูกค้ารับรู้ถึงตัวสินค้านั้นๆ เช่น เป็นสินค้าออกใหม่ สินค้าราคาพิเศษ หรือมีกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับร้านค้า โดยแนวทางในการทำสื่อโฆษณาส่งเสริมการขายก็จะแบ่งออกเป็น 2 แนวทางตามนี้

1. การทำสื่อโฆษณาส่งเสริมการขาย "ภายนอกร้าน" รูปแบบนี้ตัวสื่อโฆษณาต้องมีขนาดใหญ่ติดอยู่หน้าร้าน ให้เห็นได้ชัดเจน สะดุดตาผู้ที่เดินผ่านไปมาสามารถยืนอ่านได้สะดวก และคอยนำทางไปยังจุดขายสินค้านั้นๆ หรือรับรู้ถึงสิ่งที่เราต้องการสื่อไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นต้น

2. การทำสื่อโฆษณาส่งเสริมการขาย "ภายในร้าน" รูปแบบสื่อโฆษณาภายในร้าน เป็นจุดดึงดูดสายตา ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ ที่จุดขายทันที การใช้สื่อติดภายในร้านสามารถติดได้หลายจุดภายในร้าน เช่น ที่หน้าเคาน์เตอร์คิดเงิน หรือหน้าชั้นวางสินค้าที่เราต้องการโปรโมท เป็นต้น ทั้งสองรูปแบบถือเป็นแนวทางการจัดทำสื่อโฆษณาส่งเสริมการขายที่นิยมทำกัน และช่วยเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะสนใจ ตัดสินใจซื้อสินค้านั้นจากร้านค้าเราได้ เป็นตัวช่วยที่จะเพิ่มยอดขายให้ร้านของเราได้ดีเลยทีเดียว


ที่มา : SiamMakro

« กลับ