ตู้แช่เครื่องดื่ม 2 ประตู
รุ่น SNOWLAND
  ตู้แช่เครื่องดื่ม 2 ประตู
รุ่น SNOWLAND
  ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู
รุ่น SNOWLAND
  ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู
รุ่น SNOWLAND
 
  WTK-2000 NF   WTK-2000 NF   WTK-3000 NF   WTK-3000 FF  
  WTK-2000 NF   WTK-2000 FF   WTK-3000 NF   WTK-3000 FF  
ชั้นวางสินค้า ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ์
ชั้นโฆษณาสินค้า ตู้แช่อาหาร และเครื่องดื่ม
ชั้นวางสินค้าและเฟอร์นิเจอร์ค้าปลีก ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ ชั้นโฆษณาและงานสั่งทำ ตู้แช่อาหารและเครื่องดื่ม

 

 

 

YouTube Channel
Facebook Channel Line ID  
youtube okshop facebook okshop okshop
     

การแสดงความเห็นสอบถามสินค้าควรประกอบไปด้วย
1. รหัสสินค้า
2. รายละเอียดที่สอบถาม
3. เบอร์โทรติดต่อกลับ

4.อีเมลติดต่อกลับ